Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2021-10-12

Zakończyliśmy konsultacje Wieloletniego programu współpracy na lata 2021-2025

Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym za zaangażowanie i pomoc na etapie przygotowania projektu Wieloletniego programu współpracy.

W ponownych konsultacjach aktywnie wziął udział 1 podmiot. Zgłoszono łącznie 7 cennych uwag, które zostały częściowo uwzględnione.

Przypominamy, że projekt programu został opracowany zgodnie z ustawowymi wymogami, które nakładają na samorząd obowiązek uwzględniania w ich treści wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu, sposobu jego oceny oraz informacji na temat tworzenia i konsultacji programu.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem województwa, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny. Program wieloletni na lata 2021-2025 uwzględnia ponadto długofalową wizję współpracy samorządu województwa z ngo.

Z konsultacji sporządzone zostało sprawozdanie z którym zapoznać się można poniżej:

Sprawozdanie z konsultacji Wieloletniego programu współpracy
Zestawienie uwag w ramach konsultacji Wieloletniego programu

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWK-P