Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2021-10-12

Zapraszamy do udziału w Forum Dziedzictwa i Przyszłości

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Laboratorium św. Jana Pawła II serdecznie zapraszają na 29 października br. na Forum Dziedzictwa i Przyszłości - "Edukacja - Społeczeństwo - Kultura - Duchowość"

Szananowni Państwo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Laboratorium św. Jana Pawła II serdecznie zapraszają na 29 października br. na Forum Dziedzictwa i Przyszłości. Edukacja - Społeczeństwo - Kultura - Duchowość
Forum jest płaszczyzną spotkania podmiotów, którym patronuje Jan Paweł II i są zainteresowane rozwojem jego patronatu nad
Województwem Kujawsko-Pomorskim. Forum poświęcone będzie m.in. organizacjom pozarządowym, dlatego serdecznie zapraszamy przedstawicieli tych organizacji, którzy w Toruniu w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II będą mogli wymienić się poglądami i praktykami dot.upamiętnienia Patrona Województwa.
Jednocześnie prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dn. 21 października br. Dzięki uczestnictwu w Forum będzie możliwe stworzenie katalogu dobrych praktyk dot. promocji osoby i dziedzictwa Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także wymiana doświadczeń z tym związanych.
W wypadku dalszych pytań polecamy kontakt z Laboratorium św. Jana Pawła II: mail: lab_jp2@umk.pl, tel.66-66-25-008).

Forum planowane jest w formule hybrydowej na dzień 29 października od godz. 10 (formularz zgłoszeniowy: https://ankiety.umk.pl/v3/index.php/623314)