Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2021-10-21

Konferencja otwierająca konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 wraz z Prognozą OOŚ

Konferencja otwierająca konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 wraz z Prognozą OOŚ

Szanowni Państwo

Wkroczyliśmy w szczególnie ważny okres związany z programowaniem rozwoju na lata 2021-2027. Zatwierdzenie pakietu rozporządzeń unijnych w czerwcu 2021 r. przyspieszyło prace nad przygotowaniem projektu programu regionalnego dla naszego województwa, czego efektem jest przyjęta przez Zarząd Województwa pierwsza wersja Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027. Wchodzimy w niezwykle istotny, z punktu widzenia programowania, proces konsultacji społecznych z partnerami społeczno-gospodarczymi, dzięki któremu będziemy mogli dostosować założenia i pomysły do oczekiwań i potrzeb mieszkańców regionu. Realizując zasadę partnerstwa w procesie programowania, konieczne i niezwykle istotne jest szerokie przedyskutowanie najważniejszych kwestii mających wpływ na kształt naszego programu regionalnego.

W związku z tym, w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pana Piotra Całbeckiego serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji otwierającej konsultacje społeczne programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027, która odbędzie się w dniu 27 października w Dworze Artusa w Toruniu.

Ze względu na trwający nadal okres pandemiczny i związane z nimi ograniczenia, prosimy o osobisty udział przedstawicieli 10 organizacji, na podstawie mailowego potwierdzenia do 25 października, na adres: programregionalny2021@kujawsko-pomorskie.pl Decyduje kolejność zgłoszeń.

Biorąc pod uwagę nasze wspólne bezpieczeństwo, liczymy na wyrozumiałość z Państwa strony i udział w Konferencji osób w pełni zaszczepionych. Na spotkaniu obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk oraz dystans.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej, z możliwością oglądania jej przebiegu na You Tube. Link dostępny będzie na stronie www.mojregion.eu

do pobrania agenda spotkania