Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2021-12-14

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z cyklu "Pracownia NGO 2021 – działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim".

Serdecznie zapraszamy na ostatnie bezpłatne szkolenia i konsultacje dla organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo,

zapraszamy na grudniowe szkolenia i konsultacje dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Poniżej szczegółowe informacje od organizatora dot. szkoleń:

SPRAWOZDAWCZOŚĆ_ NGO: SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH – ROZLICZANIE ZADAŃ PO ZAWARTEJ UMOWIE – CZĘŚĆ FINANSOWA

Wiele organizacji realizując zadania roczne, niebawem będzie składać sprawozdania z ich realizacji, jeśli macie Państwo jakiekolwiek zapytania, niejasności – to jest to przestrzeń dla Was, aby rozwiać swoje wątpliwości przed złożeniem sprawozdania. Szkolenie oparte na praktycznym przećwiczeniu jak „krok po kroku” przygotować, wypełnić i złożyć sprawozdanie ze zrealizowanego projektu. Trenerka przeprowadzi je z wykorzystaniem generatora Witkac.pl ; omówi i pokaże jak dodać załącznik, jak rozliczyć wkład własny rzeczowy, osobowy, jakie dokumenty należy mieć, aby prawidłowo rozliczyć pod względem finansowo-księgowym zadanie.

Prowadząca szkolenie: Iwona Iwicka

Termin: 16.12.2021r. w godzinach: 10 -13

Miejsce: forma zdalna: on-line


PROJEKTY_ NGO: JAK PRZYGOTOWAĆ OFERTĘ NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU – warsztaty praktyczne: aktualne konkursy, generator wniosków: witkac.pl oraz niw.gov.pl

Szkolenie służy wsparciu w pracy nad projektami; będzie obejmowało krótkie omówienie planowania przedsięwzięcia społecznego zgodnie z logiką projektu. W części drugiej będziemy planować przykładowy projekt wpisując go (przekładając na wniosek) w generator wniosku na witkac.pl. oraz generator w konkursie NOWEFIO (edycja 2022)

Prowadząca: Hanna Brzuszczak

Termin: 21.12.2021r. w godzinach: 10-13 oraz 21.12.2021r. w godzinach 17-20

Miejsce: forma zdalna: on-line (na aplikacji Zoom)

Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdy/a uczestnik/uczestniczka w dniu wybranego szkolenia/konsultacji – najpóźniej na 2 godziny przed spotkaniem - otrzyma na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres mailowy link. (Zachęcamy aby sprawdzać poprawność podanego w Formularzu adresu mailowego, prosimy przeglądać SPAM).

Kontakt do organizatora: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej - TSAS

mail: tsas@tsas.torun.pl ; telefon: 515 276 454

Do pobrania:

1. Formukarz zgłoszeniowy

2. Opis zaplanowanych szkoleń