Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2021-12-31

Szczęśliwego Nowego Roku

Z okazji nadchodzącego Nowego 2022 Roku zdrowia, wszelkiej pomyślności i satysfakcji z podejmowanych wyzwań oraz wiary w lepsze jutro życzą:

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dyrekcja Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pracownicy Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi