Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2022-02-07

KOMUNIKAT - Zmiany danych kontaktowych Partnerów w sprawie projektu „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”

Zmiany danych kontaktowych Partnerów w sprawie projektu „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

 

Komunikat dot. zmiany danych kontaktowych Partnerów w sprawie projektu  „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

 

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana danych kontaktowych u Partnerów wskazanych poniżej:

 

Partner nr 1. Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” z siedzibą w Toruniu, ul. Sukiennicza 6/2, w godz. 12.00-15.00

adres e-mail służący składaniu zapytań: biuro@owies.eu, tel. 500 127 355

Partner nr 4. Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy , ul. Garbary 2, (biuro w Inowrocławiu, ul. Świętokrzyska 6)  w godz. 8.00-16.00

adres e-mail służący składaniu zapytań: waldemar.andrzejewski@byd.pl, tel. 52 567 00 98