Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2022-02-17

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w ramach projektu "MOCNA NGO"

Formularz zgłoszeniowy należy składać na adres mailowy: : mocnango@firr.org.pl

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia, organizowane przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego wspólnie z partnerem Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan.   
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Szkolenia dotyczą audytowania w następujących obszarach dostępności:  
 
• cyfrowej (szkolenie w formie zdalnej na platformie, do której dostęp otrzymają zgłoszone osoby),
• architektonicznej – szkolenie stacjonarne,
• informacyjno – komunikacyjnej – szkolenie stacjonarne.  
 
Celem szkoleń jest wzmocnienie potencjału Państwa instytucji w zakresie audytowania dostępności. Dzięki nim kadra Państwa organizacji zostanie przygotowana na dokonywanie w przyszłości audytów i certyfikacji swojej organizacji a także certyfikacji innych podmiotów w zakresie dostępności.  
 
Uczestnikom szkoleń oferujemy:  
 
1. Udział w maksymalnie 16 dniach szkoleniowych z powyższych obszarów tematycznych.
2. Doradztwo naszych ekspertów podczas realizacji pilotażowych audytów przeprowadzanych w organizacjach.
3. Certyfikaty ukończenia szkolenia w danym obszarze tematycznym.
4. Dostęp do repozytorium e-learningowego
 
Uczestnikami/ - czkami szkoleń mogą być:
 
• członkowie/ członkinie kadry zarządzającej organizacją,  
• pracownicy etatowi,  
• współpracownicy/ - czki,
• wolontariusze i wolontariuszki.  
 
UWAGA: Osoby zgłoszone na szkolenie mają obowiązek wziąć udział we wszystkich dniach szkoleniowych obejmujących 40 h dydaktycznych (1 moduł).  
 
Organizacja jest zobowiązana zgłosić uczestników do szkoleń w każdym z 3 obszarów dostępności: cyfrowym, architektonicznym oraz informacyjno-komunikacyjnym.
Formularz zgłoszeniowy do Projektu prosimy kierować w formie skanów na adres: e-mailowy: mocnango@firr.org.pl  


W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu poprzez e-maila: mocnango@firr.org.pl , tel. 663 660 051

Pliki do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

2. Formularz zgłoszeniowy

3. do Formularza zgłoszeniowego

4. Oświadczenie

5. Informacja o uczestniku

6. Umowa