Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 14 kwietnia 2022 r. ( "Karmel" )

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 14.04.2022 r.  

Nazwa oferenta: "Karmel"

Nazwa zadania: Karmel -„CADERE”        

Proponowana kwota dofinansowania:    5 000,00 zł

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do 27 kwietnia 2022 r.

Anna Wolak, tel. 571 293 076

e-mail a.wolak@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: Oferta

termin ważności: 21.04. – 27.04.2022 r.