Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2022-04-21

PROGRAM GRANTOWY „DZIECI UKRAINY” NA OGRANIZACJĘ OPIEKI DZIENNEJ DLA DZIECI UCHODŹCÓW

Szanowni Państwo

Program „Dzieci Ukrainy” wspiera organizację zajęć dziennych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zgłaszać się do programu mogą podmioty publiczne lub niepubliczne prowadzące żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły (podstawowe, ponadpodstawowe) na podstawie stosownych przepisów prawa, które zostały wpisane na co najmniej 8 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych bądź do ewidencji prowadzonej dla przedszkoli, szkół.

Uczestnicy projektów grantowych: dzieci uciekinierów z Ukrainy, w wieku do 18 lat, których opiekunowie uczęszczają na kursy zawodowe lub językowe, szukają lub już podjęli legalne zatrudnienie na terenie Polski.

Rodzaj zajęć jakie mogą być organizowane:
• Opiekuńcze
• Edukacyjne
• Sportowe ( w tym wyjścia na basen, parki rozrywki itp.)
• Kulturalne w tym plastyczne, muzyczne, teatralne a także wyjścia do kina, teatru itp.)
• Spotkania z psychologiem, pedagogiem
• Turystyczne – wycieczki

Stawka dofinansowania określana w przeliczeniu na 1 uczestnika 40 zł/dzień
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu 40.000 zł

INFORMACJE O PROGRAMIE: https://www.fundacjalotto.pl/dzieciukrainy/
Regulamin programu: https://www.fundacjalotto.pl/wp-content/uploads/2022/03/regulamin-program-grantowy-Dzieci-Ukrainy.pdf