Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2022-05-16

Komunikat dotyczący wyników naboru nr 1/GNGO/2022

Zarząd Województwa uchwałą Nr 16/612/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. dokonał wyboru wniosków do dofinansowanie projektów objętych grantem złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/GNGO/2022

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/612/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. dokonał wyboru wniosków do dofinansowanie projektów objętych grantem  złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/GNGO/2022  ogłoszony w ramach projektu własnego grantowego pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Informujemy, że ze względu na niewykorzystanie wszystkich środków w ramach naboru nr 1/GNGO/2022, planowane jest uruchomienie kolejnego naboru.
Zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie.

Lista projektów objętych grantem wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr1/GNGO/2022 znajduje się poniżej.