Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 13 maja 2022 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 13.05.2022 r. (data wpływu: 23.05.2022 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nazwa oferenta: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie

Nazwa zadania: Biwak KSM „Jak dobry jest Pan” o komunikacji

Kwota dofinansowania: 2 500,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, drogą mailową na adres: j.drojma@kujawsko-pomorskie.pl  do dnia 02.06.2022 r.

Do pobrania: Oferta