Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 24 maja 2022 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 24.05.2022 r. (data wpływu: 24.05.2022 r.) złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w ramach wspierania aktywizacji i integracji społecznej seniorów.

Nazwa oferenta: CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ

Nazwa zadania: AKTYWNY SENIOR SZCZĘŚLIWY SENIOR

Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, drogą mailową na adres: m.kowalczyk@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 03.06.2022 r.

Do pobrania - Oferta