Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 24 czerwca 2022 r. (Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie)

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data złożenia: 24.06.2022 r.  

Nazwa oferenta: Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie

Nazwa zadania: „Koncert farny” w Nieszawie      

Proponowana kwota dofinansowania:    5 000,00 zł

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do 7 lipca 2022 r.

  

Anna Wolak, tel. 571 293 076

e-mail a.wolak@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: Oferta

termin ważności: 01.07. – 07.07.2022 r.