ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualności

2013-10-09 23 tysiące na działalność szkoleniowo doradczą w trybie uproszczonym

Biuro współpracy z organizacjami pozarządowymi dysponuje kwotą 23 tysiące złotych, którą przeznaczono na tryb uproszczony.
Kwota ta będzie rozdysponowana na finansowanie projektów związanych z działalnością szkoleniową, doradczą i inną, mającą na celu profesjonalizację i integrację III sektora w województwie kujawsko-pomorskim. Projekty muszą być zrealizowane w roku 2013.

Przypominamy, że zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aby skorzystać z trybu z pominięciem otwartego konkursu ofert, należy spełnić następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;

2) zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

3) w danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W przypadku pytań i wątpilwości pozostajemy do dyspozycji pod nr tel. 56 62 18 403 oraz pod adresem mailowym: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Zapraszamy organizacje do składania ofert.

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

Anna Sokół tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2021 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi