Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 24 czerwca 2022 r. (Specjalistyczna Pomoc Rodzinom "Nadzieja")

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 24 czerwca 2022 r. (data wpływu: 28.06.2022 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Nazwa oferenta: Specjalistyczna Pomoc Rodzinom "Nadzieja"

Nazwa zadania: INDYWIDUALNY TRENING RODZICIELSKI

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, drogą mailową na adres a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 08.07.2022 r.

 

Oferta do pobrania tutaj.