Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 5 lipca 2022 r. (Kujawsko-Pomorski Związek Sportu Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 05.07.2022 r. (data wpływu: 11.07.2022 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nazwa oferenta: Kujawsko-Pomorski Związek Sportu Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy

Nazwa zadania: warsztaty propagowania i popularyzacji różnych aktywności społecznych

Kwota dofinansowania: 8 000,00 zł

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, drogą mailową na adres: j.drojma@kujawsko-pomorskie.pl  do  dnia 20.07.2022 r.

 

Oferta