Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 20 lipca 2022 r. (Uczniowski Klub Sportowy Ognisko Pracy Pozaszkolnej Toruń)

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

Data złożenia: 20.07.2022 r.  

Nazwa oferenta: Uczniowski Klub Sportowy Ognisko Pracy Pozaszkolnej Toruń

Nazwa zadania: Międzynarodowy Festiwal Szachowy KOPERNIK 2022         

Proponowana kwota dofinansowania:    10 000,00 zł

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do 27 lipca 2022 r.

 

Michał Rutkowski, tel. 883 353 688

e-mail m.rutkowski@kujawsko-pomorskie.pl

 

do pobrania oferta: Oferta

 

termin ważności: 20.07 – 27.07.2022 r.