Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2022-07-21

Umowy w ramach projektu grantowego pn. "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO" zostały wręczone

Przedstawiciele organizacji pozarządowych odebrali dziś (21.07.2022 r.) umowy na realizację projektów objętych gratem w sferze usług społecznych. Dofinansowane działania adresowane są w szczególności do środowisk korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, seniorów, nieletnich przebywających w ośrodkach wychowawczych i osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje pod linkiem: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/38987-rpo-nowoczesny-sprzet-dla-szpitali-i-projekty-pozarzadowek 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.