Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 14 lipca 2022 r. (Specjalistyczna Pomoc Rodzinom "Nadzieja")

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 14 lipca 2022 r. (data wpływu: 19.07.2022 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Nazwa oferenta: Specjalistyczna Pomoc Rodzinom "Nadzieja"

Nazwa zadania: TRENING RODZICIELSKI

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, drogą mailową na adres m.lesniewska@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 28.07.2022 r.

 

Oferta do pobrania tutaj.