Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Fundacja Stacja Akceptacja)

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 25 sierpnia 2022 r. (data wpływu: 30.08.2022 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Nazwa oferenta: Fundacja Stacja Akceptacja

Nazwa zadania: "Rodzina - mikroświat" zajęcia edukacyjne dla rodziców i opiekunów

Kwota dofinansowania: 905,00 zł.

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, drogą mailową na adres a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 08.09.2022 r.

 

Oferta do pobrania tutaj.