Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej wniosków w ramach naboru nr 2/GNGO/2022

W związku z koniecznością zapewnienia sprawnej obsługi projektów objętych grantem wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/GNGO/2022, w szczególności w zakresie realizacji procesu sprawozdawczo-rozliczającego, a także ze względu na znaczną liczbę wniosków o dofinansowanie projektów objętych grantem złożonych w ramach naboru nr 2/GNGO/2022 przedłużeniu uległ czas trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach prac Komisji Oceny Wniosków. W związku z powyższym rozstrzygnięcie naboru nr 2/GNGO/2022 nastąpi do końca września br. Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Grantobiorców.

Zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie.