Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2022-09-22

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu rocznego programu współpracy na 2023 r.

Poniżej publikujemy sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji rocznego (na 2023) programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi.

Program zostanie niebawem poddany pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.