Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2022-10-11

Zapraszamy do Torunia na XXII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

XXII FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – W TYM ROKU W TORUNIU!

Forum jest miejscem corocznego spotkania się przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób pracujących na ich rzecz, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów kujawsko-pomorskiego sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.

Tym razem spotkamy się 28 października br. (piątek) w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego. Organizatorem tegorocznego Forum jest Fundacja "Pro Omnis" z Bydgoszczy, która otrzymała dotację ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację przedsięwzięcia. 

Celem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 jest m.in. ukierunkowanie na zrzeszanie się organizacji pozarządowych i skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami stojącymi przed III sektorem, stąd myślą przewodnią, jaka przyświeca na Forum w tym roku jest hasło:„Sieciowanie szansą na wzmocnienie NGO

Podczas Forum wspólnie z Państwem chcemy zastanowić się nad modelami współpracy i potencjałem rozwijania lokalnych partnerstw społeczno-publicznych, stąd jeden z paneli tematycznych dedykowany będzie rozmowie nt.: "Modeli międzysektorowych, kooperacji samorządu-PES-biznesu".  Tym samym oddajemy Państwu przestrzeń do współtworzenia formuły tego spotkania oraz możliwość zgłaszania swoich potrzeb i uwag poprzez wypełnienie ankiety.

Program Forum jest na etapie uzgodnień i niebawem go Państwu zaprezentujemy. Zapraszamy serdecznie do udziału.

Przypominamy, ze Forum finansowane jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.