Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2022-10-18

Ogłoszenie dot. naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych przez RDPP w ramach procedury naboru Komitetów Monitorujących do krajowych programów.

Na stronach Komitetu ds. Pożytku Publicznego pojawiło się ogłoszenie dot. naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych przez RDPP w ramach procedury naboru Komitetów Monitorujących do krajowych programów.

Link do ogłoszenia znajduje się poniżej:

https://www.gov.pl/web/pozytek/ogloszenie-o-naborze-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-przez-rdpp-w-ramach-procedury-naboru-do-komitetow-monitorujacych-do-krajowych-programow

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.