Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2022-11-02

XXII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeszło do historii.

W piątek (28 października) odbyło się organizowane corocznie przez Samorząd Województwa Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Forum jest miejscem spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób pracujących na ich rzecz, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów kujawsko-pomorskiego sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.

Tym razem spotkaliśmy się w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Organizatorem tegorocznego Forum była Fundacja "Pro Omnis" z Bydgoszczy, która otrzymała dotację ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację przedsięwzięcia. 

Celem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 jest m.in. ukierunkowanie na zrzeszanie się organizacji pozarządowych i skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami stojącymi przed III sektorem, stąd myślą przewodnią, jaka przyświecała na Forum w tym roku było hasło:„Sieciowanie szansą na wzmocnienie NGO”

Do udziału w forum zaangażowano ekspertów z różnych dziedzin. Uczestnicy poruszyli kwestie m.in działania regionalnych platform społecznych, budowania marki organizacji, modeli współpracy i potencjału rozwijania lokalnych partnerstw społeczno-publicznych oraz sieciowania branżowego. Ze szczegółami można się zapoznać w Programie Forum.

Link do sesji plenarnej można znaleźć na kanale YouTube pod adresem: https://youtu.be/aT8w-NfECqU

Przypominamy, ze Forum finansowane jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.