Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2022-11-17

Konsultacje obszarów tematycznych działalności organizacji pozarządowych, które zostaną wyłonione do Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (KM)

Szanowni Państwo

Biorąc pod uwagę  potrzebę  zapewnienia reprezentatywności poszczególnych środowisk i zrównoważony udział różnych stron i partnerów, Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zaprasza do współpracy przy konsultowaniu obszarów tematycznych działalności organizacji pozarządowych, które zostaną wyłonione do Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Do pracy w ramach Komitetu Monitorującego niezbędne będzie zaangażowanie przedstawicieli z organizacji, które posiadają doświadczenie w zakresie działalności tematycznie związanej z Programem, dlatego wśród  rodzajów organizacji pozarządowych, które mają być wyłonione, Instytucja Zarządzająca proponuje:

-  trzy organizacje pozarządowe właściwe ze względu na różne rodzaje działalności objęte programem;
-
 jedną organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska;
-  jedną organizację pozarządową działającą na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
-  jedną organizację pozarządową działającą na rzecz promowania włączenia społecznego;
-  jedną organizację pozarządową działającą na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn;
-  jedną organizację pozarządową działającą na rzecz niedyskryminacji (zajmującą się obszarami dyskryminacji, takimi jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religia, światopogląd, orientacja seksualna, tożsamość płciowa i wiek);
-  jedną organizację pozarządową działającą na rzecz praw podstawowych;
-  jedną federację organizacji pozarządowych.

 

Państwa opinie i propozycje w zakresie obszarów działalności organizacji właściwych ze względu na różne rodzaje działalności objętej programem  prosimy kierować na adres d.sawicka@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 23 listopada