Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2011-07-04

Konsultacje społeczne mikrowsparcia projektów kulturalnych

Zwiększenie poziomu uczestnictwa mieszkańców Torunia w życiu kulturalnym miasta to cel nowego projektu kulturalnego Toruńskiej Agendy Kulturalnej, którego bezpośrednimi beneficjentami mają być środowiska twórców toruńskiej kultury, a pośrednimi mieszkańcy Torunia i osoby odwiedzające miasto.

Toruń. Konsultacje społeczne programu Mikrowsparcia projektów kulturalnych

Zwiększenie poziomu uczestnictwa mieszkańców Torunia w życiu kulturalnym miasta to cel nowego projektu kulturalnego Toruńskiej Agendy Kulturalnej, którego bezpośrednimi beneficjentami mają być środowiska twórców toruńskiej kultury, a pośrednimi mieszkańcy Torunia i osoby odwiedzające miasto.
W dniu 21 lipca 2011 r. odbyła się pierwsza część konsultacji społecznych dotyczących programu Mikrowsparcia przygotowanego przez Toruńską Agendę Kulturalną. Do 4.08.2011 można zgłaszać uwagi za pomocą ankiety internetowej http://webankieta.pl/ankieta/woc3af6pluhe/p.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w dalszej części konsultacji, jaką są badaniach fokusowe w dniach 28.07.2011 i 04.08.2011. Godzina zostanie ustalona w oparciu o Państwa dyspozycyjność, którą należy zgłosić za pomocą formularza do dnia 26.07.2011.

Wszystkie przedstawione przez Państwa wnioski, opinie i sugestie są dla nas niezwykle ważne. Pomogą one w lepszym przygotowaniu i wprowadzeniu programu.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją dokumentów w załącznikach oraz na stronach www.tak.torun.pl, www.torun.pl. www.tlok.p