Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2022-11-21

Nabór na członków do Komisji Wyborczej I Komisji Odwoławczej w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego FEKP 2021-2027.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur w naborze przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Wyborczej i Komisji Odwoławczej, w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Mając na uwadze reprezentatywność, niezależności i autonomię przedstawicieli/-lek partnerów reprezentowanych w Komitecie Monitorującym Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz transparentność procesu ich wyłonienia Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 ogłasza nabór przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych do udziału w pracach: Komisji Wyborczej, Komisji Odwoławczej, w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Poniżej znajdą Państwo pełną treść ogłoszenia i formularz zgłoszeniowy. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów.