Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Komunikat dotyczący zmiany wyników naboru nr 2/GNGO/2022

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/1999/22 z dnia 16 grudnia 2022 r. dokonał zmiany wyboru wniosków o dofinansowanie projektów objętych grantem  złożonych w odpowiedzi na nabór nr 2/GNGO/2022  ogłoszony w ramach projektu własnego grantowego pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

Zaktualizowana lista projektów objętych grantem wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/GNGO/2022 znajduje się poniżej.