Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-01-10

Podajemy do publicznej wiadomości informację na temat składu Komisji Wyborczej do Komitetu Monitorującego FEDKiP 2021-2027

Szanowni Państwo

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze do składu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, podajemy do publicznej wiadomości informację na temat składu komisji wyborczej.

Skład Komisji Wyborczej przedstawia się następująco:

  1. przedstawiciele RDPP WK-P - Beata Wyczyńska-Hoppe, Aleksandra Fajga, Krzysztof Gąsiorowski,
  2. przedstawiciel organizacji pozarządowych z wyborów otwartych - Monika Bartlińska - Dyrektor Biura LGD „Dla Miasta Torunia”,
  3. obserwator – Karol Gutsze – Wiceprzewodniczący RDPP WK-P.