Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-01-16

Wyniki oceny formalnej w procesie naboru do Komitetu Monitorującego FEDKiP 2021-2027 - oraz uchwała KW w sprawie rozpatrzenia protestów.

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy listę organizacji pozarządowych, które przeszły pozytywną ocenę formalną w procesie naboru do Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Ewentualne protesty, zgodnie z "Ordynacją Wyborczą" można składać do dnia 18 stycznia na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl.

------------------------

Do dnia 18 stycznia w stosunku do ww. listy wpłynęły protesty trzech organizacji nie zgadzających się z decyzją Komisji Wyborczej.

Poniżej zamieszczamy uchwałę Komisji Wyborczej w sprawie rozpatrzenia protestów.