Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

XV Edycja Konkursu "Rodzynki z pozarządówki"

Wyłoniliśmy laureatów piętnastej edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”

Spośród 21 organizacji, które złożyły swój akces do konkursu dwie nie zostały poddane ocenie z przyczyn formalnych, natomiast 8 zdobyło wymaganą regulaminem liczbę punktów i tym samym zakwalifikowało się do  drugiego jego etapu. Po przeprowadzonych w siedzibach tych organizacji wizytacjach, Kapituła postanowiła zarekomendować do nagrody Zarządowi Województwa wszystkie 8 zwizytowanych inicjatyw. Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2022 r., zgodnie z rekomendacjami Kapituły postanowił przyznać 8 równorzędnych nagród finansowych wraz z tytułem "Rodzynki z pozarządówki".

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 21 czerwca br. w Teatrze Muzycznym w Toruniu.

Lista nagrodzonych znajduje się w pliku poniżej: