Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-02-23

Konkurs grantowy "Młoda Inicjatywa"

Konkurs grantowy "Młoda Inicjatywa" ogłoszony został 20 lutego 2023 r., jest przeznaczony dla młodzieży w wieku od 15 do 29 lat, która działa w samorządach uczniowskich szkół średnich, samorządach studenckich oraz młodzieżowych radach gmin/miast w woj. kujawsko- pomorskim. Młodzi pod patronatem organizacji pozarządowych, będą mogli pozyskać dotacje nawet do 10.000 zł na swoje projekty, które realizowane będą w szkołach lub społecznościach lokalnych. Na co można pozyskać dotacje? Nie ma zamkniętego katalogu działań. Organizatorzy spodziewają się kreatywnych i innowacyjnych pomysłów młodzieży.

Zapraszamy na stronę internetową konkursu grantowego "Młoda Inicjatywa" www.mlodainicjatywa.pl