Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-02-27

Dziś świętujemy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych - pozdrawiamy wszystkie NGO-sy

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych to okazja do podziękowania organizacjom pozarządowym za ich ogromną pracę wykonaną na rzecz społeczeństwa w różnych obszarach działalności społecznej.

Dziękujemy wszystkim NGO-som za zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnych społeczności. Życzymy wszystkim organizacjom dużo wytrwałości i determinacji w działaniu oraz wielu kreatywnych inicjatyw, które będą zmieniały i kształtowały otaczającą nas rzeczywistość.

Organizacje pozarządowe w naszym regionie działają między innymi w obszarach kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych czy też rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. To ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Korzystamy z ich wiedzy i  doświadczenia, dzięki czemu nasze wspólne inicjatywy są bardziej skuteczne i efektywne.

Przypominamy, że Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach.