Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-03-09

Na kłopoty… koalicja organizacji i instytucji

 

W Toruniu działa koalicja organizacji i instytucji zajmująca się pomocą osobom chorującym psychicznie. Grupa liczy blisko dziesięć podmiotów i jest otwarta na udział w niej kolejnych podmiotów.

 

Toruńska organizacja, RC fundacja konsultingu i rehabilitacji od kilku lat prowadzi koalicję lokalną, która najpierw realizowała przedsięwzięcie poświęcone wprowadzeniu środowiskowego modelu leczenia zaburzeń psychicznych, a obecnie tworzy sieć instytucji i organizacji, które dzięki wspólnym relacjom szukają najlepszych rozwiązań dla wspierania osób chorujących psychicznie. Nie tylko chodzi tu o wymianę informacji i znajdywanie konkretnej pomocy, ale koalicja prowadzi także działania upowszechniające problematykę zdrowia psychicznego oraz badanie wśród osób chorujących, które ma pozwolić na ulepszanie systemu pomocy dla osób chorujących psychicznie. Spotkania koalicji odbywają się co dwa miesiące, a uczestniczą w nich miejskie i powiatowe instytucje oraz organizacje pozarządowe, które w codziennej pracy pomagają osobom z niepełnosprawnościami.

 

Koalicja jest otwarta na udział w niej kolejnych podmiotów – kontakt do Fundacji w Toruniu: fkr@rc-online.eu 

 

Obecne działania koalicji (badania i działania upowszechniające) finansowane są przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.