Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-04-26

Rodzynki 2023 - znamy kandydatów do nagrody i rozpoczynamy II etap konkursu.

Wczoraj (25 kwietnia) odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z Pozarządówki".

Członkowie Kapituły ocenili zgłoszone inicjatywy indywidualnie w oparciu o kryteria określone w regulaminie konkursu. Wyliczenie średniej, składającej się z ocen poszczególnych członków Kapituły, umożliwiło stworzenie rankingu i wyłonienie inicjatyw, które przeszły do drugiego etapu konkursu (uzyskały co najmniej 20 punktów). Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 11 projektów, spośród 27 zgłoszonych na konkurs. Trzy wnioski nie spełniły kryteriów formalnych.


Organizacje, które przeszły do drugiego etapu konkursu uprzejmie prosimy o dostarczenie pozostałych obligatoryjnych załączników (sprawozdanie finansowe składające się z: bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej) w terminie do 5 maja 2023 r. do Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Curie-Skłodowskiej 73, 87-100 Toruń, p. 32 lub Plac Teatralny 2 (Biuro Podawcze).

W siedzibach organizacji, które przeszły do drugiego etapu konkursu odbędą się wizytacje członków kapituły, podczas których również będzie możliwość przekazania wymaganej dokumentacji.

Dopuszcza się także możliwość przesłania zeskanowanych dokumentów na adres mailowy: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju a uroczysta gala wręczenia nagród zaplanowana jest na koniec czerwca br. Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu „Rodzynki z pozarządówki” dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zaangażowania w działalność społeczną.

Do pobrania:

Lista inicjatyw, które przeszły do drugiego etapu Konkursu

Skład Kapituły konkursu „Rodzynki z Pozarządówki”