Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-05-19

Program grantowy "Food Wave"

Czy reprezentujesz władze lokalne, młodzieżową organizację społeczeństwa obywatelskiego lub stowarzyszenie, które są wrażliwe na wzorce zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności i chcą pracować z młodymi ludźmi? Masz szansę na dofinansowanie swojej działalności w ramach Food Wave Project! Napisz projekt w partnerstwie i ubiegaj się o dotację w ramach projektu „Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action” . Aplikacje można składać do 16 czerwca 2023. Szczegóły w załączniku. 

Program grantowy "Food Wave"