Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-05-23

LGD "Dla Miasta Torunia" zaprasza na spotkanie konsultacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” serdecznie zaprasza mieszkańców i przedstawicieli instytucji działających na obszarze Miasta Torunia do udziału w spotkaniu konsultacyjnym podsumowującym prace nad Lokalną Strategią Rozwoju dla Miasta Torunia na lata 2021-2027.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30.05.2023 r. o godz. 17:00 w Centrum Dialogu, przy Pl. Bł. Frelichowskiego 1 w Toruniu.

Na spotkaniu przedstawimy najważniejsze elementy Strategii: diagnozę problemów społecznych i wyodrębnione grupy docelowe, opracowane cele i wskaźniki, a także plan działania, plan finansowy i plan komunikacji z mieszkańcami.

Wszystkich, którzy nie będą mogli przyjść na spotkanie, a będą chcieli wziąć udział w konsultacjach, informujemy, że w dniu 30.05.2023 r. na stronie dlatorunia.pl zostaną zamieszczone odpowiednie elementy Strategii i formularze do konsultacji - prosimy o nadsyłanie uwag do dnia 1.06.2023 r.