Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-06-01

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert na organizacje regionalnego Forum NGO.

Ogłosiliśmy otwarty konkurs ofert na organizację XXIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Regulamin konkursu znajduje się pod linkiem http://otwarty konkurs nr 26/2023 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast odpowiedni nabór ofert został ogłoszony w systemie WITKAC.

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe do składania ofert - ostateczny termin na złożenie aplikacji to dzień 30 czerwca br. godz. 23.59.59

Zapraszamy i pozdrawiamy.