Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-06-06

Rozstrzygnięcie XVI edycji konkursu "Rodzynki z Pozarządówki"

Wyłoniliśmy laureatów szesnastej edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”.

Spośród 27 organizacji, które złożyły swój akces do konkursu trzy nie zostały poddane ocenie z przyczyn formalnych, natomiast 11 zdobyło wymaganą regulaminem liczbę punktów i tym samym zakwalifikowało się do drugiego jego etapu. Po przeprowadzonych w siedzibach tych organizacji wizytacjach, Kapituła postanowiła zarekomendować do nagrody Zarządowi Województwa wszystkie 11 zwizytowanych inicjatyw. Zarząd na posiedzeniu w dniu 31 maja 2023 r., zgodnie z rekomendacjami Kapituły postanowił przyznać 11 równorzędnych nagród finansowych wraz z tytułem "Rodzynki z pozarządówki".

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 27 czerwca br. w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu.

Lista nagrodzonych znajduje się w pliku poniżej:

Nagrody_Rodzynki_2023