Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

2023

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do składania ofert na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Oferty można składać za pomocą generatora ofert Witkac.pl. pod linkiem https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/1883/generator-ofert-witkac

Szczegóły ogłoszeń o naborach znajdą Państwo poniżej.

 

INFORMACJE NA TEMAT NABORU DEPARTAMENTU SPORTU I TURYSTYKI

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwałą Nr 24/1194/23 z dnia 14 czerwca 2023 r.  ogłosił nabór ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy - z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uchwała - ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

RODO - oświadczenie 

Oświadczenie o statusie uchodźcy 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE NA TEMAT NABORU DEPARTAMENTU SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

Ogłoszenie o naborze ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży przybyłych z terenu Ukrainy w związku z działaniami wojennymi”, w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z pominięciem otwartego konkursu ofert. Realizator Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwałą Nr 24/1201/23 z dnia 14 czerwca 2023 r.  ogłosił nabór ofert w trybie pozakonkursowym na realizację zadań mających na celu udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy pn. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży przybyłych z terenu Ukrainy w związku z działaniami wojennymi”.

Uchwała

Ogłoszenie

RODO - oświadczenie