Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-07-21

Środki na pomoc obywatelom Ukrainy w obszarze kultury oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 24/ 1201/23 z dnia  14 czerwca 2023 r. ogłosił nabór ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży przybyłych z terenu Ukrainy w związku z działaniami wojennymi”, w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Warunki naboru znajdują się poniżej.

Warunki naboru

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 27/1520/23 z dnia 12 lipca  2023 r. ogłosił nabór ofert na realizację zadania publicznego

pn. „Z kulturą dla Ukrainy – integracja społeczna i stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym obywateli Ukrainy”, w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Warunki naboru znajdują się poniżej.

Warunki naboru

Wnioski należy składać za pomocą generatora ofert Witkac - link https://witkac.pl