Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-09-07

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA KRAJOWEGO

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów krajowego/-ych w celu realizacji projektu pn. "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza" w ramach Priorytetu 8. Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz uchwały Nr 10/355/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 („SZOP”), zmienionej uchwałą Nr 16/735/23 z dnia 19 kwietnia 2023 r., Nr 22/1025/23 z dnia 30 maja 2023 r. oraz uchwałą Nr 25/1258/23 z dnia 21 czerwca 2023 r. oraz art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 r. poz. 1079), Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty nabór na Partnera krajowego w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza". 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem https://umwkp.arch.rbip.mojregion.info/ogloszenie-o-naborze-partnera-krajowego/

Informacja o dokonaniu wyboru Partnera