Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-10-05

Sprawozdanie z konsultacji projektu programu współpracy na rok 2024.

Zakończyły się konsultacje "Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024"

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z konsultacji.

Program, wzorem roku ubiegłego zostanie poddany pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego miesiąc wcześniej niż zwykle tj. podczas sesji październikowej.

Dziękujemy organizacjom pozarządowym, które wzięły udział w procesie konsultacji.

uchwała

sprawozdanie

zestawienie uwag