Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-10-20

22 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania.

22 października każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania,. Święto to zostało ustanowione w lipcu 1998 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Osób Jąkających się podczas V Światowego Kongresu Osób Jąkających się w Johannesburugu (źróło: Wikipedia). Celem utworzenia tego święta było zwrócenie uwagi społeczeństw na jąkanie i problemy z jakimi każdego dnia borykają się osoby jąkające się i ich rodziny.

Etiologia jąkania nie jest do końca znana, chociaż są prowadzone badania, które jednak nie doprowadziły do jednoznacznych wyników i wniosków, w zakresie przyczyn oraz leczenia. Jąkanie leczy się tak jak kilkadziesiąt lat temu poprzez zwolnienie tempa mowy, rytmizację, przeciąganie samogłosek oraz oddziaływania psychologiczne. Oddziaływania na sferę emocjonalną polegają w głównej mierze na znalezieniu mocnych stron osoby jąkającej się, przekierowanie uwagi na inne aspekty życia w społeczeństwie i odczuleniu na jąkanie.

W Toruniu działa Ogólnopolskie Stowarzyszenie Jąkających się Klub J Toruń, którego celem jest pomoc i wsparcie dla osób jąkających się i ich rodzin z całego kraju.

Stowarzyszenie prowadzi spotkania grupy wsparcia dla młodzieży i osób dorosłych jąkających się oraz programy terapeutyczne dla dzieci. Spotkania i zajęcia odbywają się w Klubie Osiedlowym Sobótka w Toruniu przy ul. Wojska Polskiego 43/45 w Toruniu w wyznaczone wtorki od godz. 18:00.

W imieniu stowarzyszenia zapraszamy na spotkania oraz do kontaktu pod nr telefonu 693 952 525. oraz na FB pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011705445204