Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-10-25

Sejmik Województwa uchwalił "Pogram współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok"

23 października Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalił "Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024".

Projekt rocznego programu przygotowany został przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z departamentami Urzędu Marszałkowskiego realizującymi zadania w zakresie pożytku publicznego.

Wypracowany projekt programu został poddany konsultacjom społecznym, po czym trafił pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Z materiałem zapoznać się można poniżej

Program współpracy