Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-10-27

Informacja o dokonaniu wyboru Partnera

Informacja o dokonaniu wyboru Partnera w ramach otwartego naboru w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu 8. Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego