Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-10-30

26 października odbyło się XXIII Wojewódzkie Forum NGO - dziękujemy za Państwa obecność.

„Zmieniajmy świat razem – innowacje na rzecz lepszej przyszłości”, pod tym hasłem 26 października odbyło się XXIII Forum NGO.

Hasło spójne jest z nową perspektywą programu "Fundusze Europejskie Dla Kujaw i Pomorza", której cel jest ukierunkowany na partycypację społeczną. Sprzyja to rozwojowi demokracji lokalnej (poprzez wzmocnienie oddolnych inicjatyw obywatelskich), pobudzeniu i integracji środowisk lokalnych.

W ramach wydarzenia zostały zaprezentowane m.in. innowacyjne rozwiązania z regionu i kraju, które powstają w III sektorze i są ukierunkowane na rozwiązywanie problemów wokół lokalnych społeczności oraz innych równie ważnych obszarów. Rozmawiano również na temat problemów przyszłości jakie stoją przed NGO.

Forum było jak zwykle okazją do spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób pracujących na ich rzecz, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów kujawsko-pomorskiego sektora pozarządowego oraz dawało możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości

Dziękujemy za niesamowitą atmosferę i rekordową frekwencję !!!

Szczegóły i fotorelację znajdą Państwo poniżej:

https://www.studiom6.pl/projekty/xxiii-forum-organizacji-pozarzadowych/