Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-12-06

W imieniu organizatorów zapraszamy na spotkanie pt. "Porozmawiajmy o integracji"

W imieniu Fundacji Studio M6 oraz partnerów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu 14 grudnia, które odbędzie się w kawiarni społecznej PERS, ul. Mostowa 6 w Toruniu; 9:30-15:30.

Więcej informacji oraz link do rejestracji uczestnictwa:

https://www.studiom6.pl/aktualnosci/porozmawiajmy-o-integracji/

Wydarzenie pt. Porozmawiajmy o integracji ma posłużyć dokonaniu diagnozy i próby wypracowania propozycji rozwiązań napotykanych problemów przez organizacje/instytucje pracujące z osobami z doświadczeniem migracji oraz wspólnie chcemy wypracować propozycję mechanizmów integracyjnych, które mogą być implementowane w gminach województwa kujawsko-pomorskiego.

Dlaczego organizowane jest takie spotkanie?
W województwie kujawsko-pomorskim w okresie od lutego 2022 r. powstały nowe organizacje pozarządowe, które aktywnie włączyły się nie tylko w działania pomocowe, dedykowane dla osób z doświadczeniem migracji i uchodźctwa, ale przede wszystkim integrują lokalne społeczności i animują działania na rzecz włączenia społecznego.
W tym samym okresie, do udziału w programie szkoleniowym prowadzonym przez Fundację Studio M6 SZKOLIMY NGO  zgłosiły się trzy takie organizacje, a ponadto, znalazły się w nim również te, które wcześniej nie prowadziły takich działań.
Wszystkie z tych organizacji ściągają znaczące środki zewnętrzne do gmin województwa na działania integracyjne i pomocowe z takich programów jak Wspieramy Ukrainę (Fundacja Edukacja dla Demokracji), Fundusz Tutaj (Ashoka), Fundusz solidarności z Ukrainą (Fundacja Batorego), Visegrad4Ukraine i inne. Dodatkowo, korzystają one ze środków publicznych dostępnych w województwie na poziomie gmin, powiatów i województwa.

Organizacje te przechodzą zatem intensywną szkołę budowania społeczeństwa obywatelskiego działając na rzecz integracji osób z uchodźctwa i migracji w swojej społeczności. Osoby nimi zarządzające, po okresie 22 miesięcy działania mają ogromną bazę wiedzy oraz listę problemów z jakimi napotkały się podczas działań. Mowa tu o problemach we współpracy z innymi NGO, gminami, społecznościami, instytucjami gminnymi/miejskimi, wojewódzkimi oraz o problemach wynikających z braku polityk integracyjnych na poziomie krajowym.

Na spotkanie zostały zaproszone osoby eksperckie zajmujące się procesami integracji (Stowarzyszenie Homo Faber oraz ogólnopolskimi programami finansowymi dla III sektora AshokaFundacja Edukacja dla Demokracji.

Patronat nad spotkaniem objęła Fundacja Stocznia, Fundacja Batorego z akcję "Masz Głos" oraz Fundacja NESsT. 

Patronat Honorowy objął Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztof Sikora.

Rozmowy poprowadzi Pracownia Zrównoważonego Rozwoju.

Partnerami spotkania są:
Ashoka w Polsce i Fundusz Tutaj;

Fundacja Emic;

Fundacja KOSMOS (Centrum Integracji ŁĄCZNIK);

Fundacja Dobra dla Dobra;

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju.

Partnerzy Projektu Szkolimy NGO:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu;

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;

Współpraca informacyjna:

Gmina Miasta Toruń