Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2023-12-22

Środki na tryb pozakonkursowy w obszarze działań na rzecz osób niepełnosprawnych zostały wyczerpane

Uprzejmie informujemy, iż środki finansowe w kwocie 2.112,50 zł, przeznaczone na zlecanie zadań w trybie uproszczonym zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zostały w całości wykorzystane.